ฟันปลอมหรือชื่อในทางการแพทย์คือ “ฟันเทียมประดิษฐ์” คือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเลียนฟันตามธรรมชาติ มีหลายแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อคนไข้เฉพาะราย โดยวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียหรือเสียหายไปนั่นเอง ชนิดของฟันปลอมสามารถแบ่งฟันปลอมออกได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่ ชนิดถอดได้ ชนิดติดแน่น และรากเทียมฟันปลอมชนิดถอดได้มีลักษณะพิเศษคือคนไข้สามารถถอดและใส่ได้เองตามความต้องการ โดยอาจใช้ทดแทนซี่ฟันที่หายไปเพียงบางซี่ หรือมากกว่านั้น แต่หากเป็นกรณีที่ทำทั้งขากรรไกรก็อาจเป็นการพิมพ์ปากทั้งแนว ...

Read More

รีเทนเนอร์นั้นมีหลายแบบ ซึ่งจะเลือกว่าแบบไหนดีนั้น ต้องพิจารณาถึงข้อดีของแต่ละแบบว่าเหมาะสมกับตัวเองไหม ซึ่งรีเทนเนอร์จะใช้เวลาจัดฟันทุกครั้ง เป็นการใส่เพื่อคงสภาพฟันที่ถูกจัดระเบียบให้เข้าที่สวยงามและคงสภาพเดิมต่อไป ไม่เคลื่อนย้ายหรือล้ม เก ดังนั้นคนไข้จัดฟันจึงต้องใส่รีเทนเนอร์ตามที่ทันตแพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัดมีคนไข้หลายรายที่มักจะถามว่าควรใส่รีเทนเนอร์แบบไหนดี จึงจะปลอดภัยและมั่นใจได้มากกว่า คำตอบนี้จะขึ้นอยู่กับคนไข้จัดฟันเอง ว่าสะดวกใส่รีเทนเนอร์ชนิดใด เพราะการใส่รีเทนเนอร์ทุกชนิดล้วนมีความปลอดภัยทั้งนั้น เพียงแต่รีเทนเนอร์แต่ละชนิดก็มีข้อที่แตกต่างกันไปข้อดีของการใส่รีเทนเนอร์ข้อดีของการใส่รีเทนเนอร์แบบใสข้อดีของการใส่รีเทนเนอร์แบบใสมีความสวยงามและดูเป็นธรรมชาติมากว่า คนไข้สามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจกว่า ...

Read More

ชนิดของฟันปลอมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีราคาที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีความแตกต่างกันในด้านการใช้งานและความจำเป็นที่ต้องใช้ในแต่ละชนิดด้วย ทั้งนี้ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าความเสียหายหรือการรักษาฟันของคุณ ว่าควรเลือก ใส่ฟันปลอมแบบไหน ดี เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของฟันปลอมแต่ละชนิด 1.ฟันปลอมแบบถอดได้ ข้อดี - ราคาถูก ...

Read More

รีเทนเนอร์มี 2 แบบด้วยกัน คือ รีเทนเนอร์แบบใสและรีเทนเนอร์แบบลวด ซึ่งรีเทนเนอร์แบบลวดก็จะมีแบบลวดสี มีหลากหลายสีสันให้คนไข้จัดฟันเลือกใส่ได้ตามใจชอบ ซึ่งเรามักจะเห็นได้บ่อยกับคนไข้จัดฟันในกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งรีเทนเนอร์เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดฟัน โดยเป็นเครื่องมือที่คนไข้จัดฟันต้องใส่หลังถอดเหล็กจัดฟัน โดยลักษณะของรีเทนเนอร์นั้นมีหลายแบบแตกต่างกันไป แต่หลักๆมีหน้าที่สำหรับคงสภาพฟัน เพื่อให้ฟันที่จัดแล้วนั้นคงสภาพอยู่แบบเดิม ...

Read More

รีเทนเนอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่คู่กับการจัดฟัน เพราะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใส่ไว้เพื่อคงสภาพฟันให้เป็นระเบียบเหมือนเดิม ซึ่งใส่ด้วยวิธีใส่รีเทนเนอร์ที่ผิดก็อาจทำให้ฟันที่จัดมานั้น ล้ม เก ป้องกันฟันเคลื่อน หรือที่เราเรียกกันว่า “ฟันล้ม” ซึ่งทำให้คนไข้จัดฟันบางรายต้องเข้าสู่กระบวนการจัดฟันใหม่อีกครั้งดังนั้นการสวมใส่รีเทนเนอร์ที่ถูกต้อง จึงจะทำให้คุณปลอดภัยและมั่นใจได้ว่าการใส่รีเทนเนอร์จะช่วยคงสภาพฟันได้อย่างถูกต้องชนิดของรีเทนเนอร์รีเทนเนอร์แบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ รีเทนเนอร์แบบใส และ ...

Read More

ฟันผุ เป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันชนิดอื่น ๆ ที่ตามมา ซึ่งการเกิดฟันผุนั้นมักจะไม่แสดงอาการเจ็บปวด ดังนั้นจึงทำให้หลายคนคิดว่าเมื่อไม่มีอาการปวดฟัน ก็ไม่จำเป็นต้องไปพบทันตแพทย์ แม้จะพบว่าตนเองฟันผุก็ตาม เพราะคิดว่าเมื่อไม่มีอาการปวดฟันก็คงไม่ส่งผลเสียอะไรแต่ความคิดนี้ผิดอย่างยิ่ง เพราะการเกิดฟันผุไม่ต้องรอให้มีอาการเจ็บปวดก่อน จึงค่อยพบทันตแพทย์เพื่อทำการถอนฟันหรืออุดฟัน เพราะนั่นอาจทำให้แก้ไขได้ยาก ซึ่งหากคุณพบว่าตนเองฟันผุและรีบพบทันตแพทย์เพื่อทำการรักษาในเบื้องต้น ก็อาจทำให้รักษาอาการฟันผุได้ ...

Read More