อัตราค่าบริการ

จัดฟัน - ดัดฟัน

จัดฟันแบบปกติ

เริ่มต้นที่ 35,000 บาท

การจัดฟัน Damon Q

เริ่มต้นที่ 76,000 บาท

การจัดฟัน Damon Clear

เริ่มต้นที่ 78,000 บาท

อุดฟัน

อุดฟันแบบธรรมดา

เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อซี่

อุดฟันแบบชั่วคราว

เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อซี่

รักษา​​​​รากฟัน

รักษารากฟันน้ำนม

เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อซี่

รักษารากฟันแท้

เริ่มต้นที่ 5,000 บาทต่อซี่

โรคเหงือก

ขูดหินปูนแบบธรรมดา

เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อครั้ง

ขูดหินปูน+เกลารากฟัน

เริ่มต้นที่ 800 บาทต่อครั้ง

ศัลยกรรมช่องปาก

แคะราก(ถ้ามี)

เริ่มต้นที่ 100 บาทต่อซี่

การถอนฟันแบบปกติ

เริ่มต้นที่ 500 บาทต่อซี่

การถอนฟันแบบผ่า

เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อซี่

การผ่าฟันคุด

เริ่มต้นที่ 1,000 บาทต่อซี่

ทันตกรรมป้องกัน

การเคลือบฟลูออไรด์

เริ่มต้นที่ 300 บาท

การเคลือบหลุมร่องฟัน

เริ่มต้นที่ 300 บาท

เครื่องมือกันการนอนกัดฟัน

เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อชิ้น

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

การฟอกสีฟัน

เริ่มต้นที่ 4,000 บาทต่อปาก

รากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม

เริ่มต้นที่ 50,000 บาทต่อซี่

ทันตกรรมประดิษฐ์

การใส่ฟันถอดได้

เริ่มต้นที่ 1,500 บาทต่อชิ้น

การครอบฟัน

เริ่มต้นที่ 8,000 บาทต่อซี่

X-Ray Digital

เอ็กซ์เรย์ ฟิลม์เล็ก

เริ่มต้นที่ 120 บาท

เอ็กซ์เรย์ ฟิลม์ใหญ่

เริ่มต้นที่ 600 บาท

ต้องการปรึกษาหรือทำการนัด?

ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อนัดปรึกษาก่อนได้โดยไม่มีเงื่อนไข